Ring

white diamonds set in white gold.

Tubo › Rotondo Pavée